Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 343  pokazuj  pozycji

Zp/tp/21/2024 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, z podziałem na zadania Postępowanie krajowe Części: 2, 10, 8 2024-05-22 12:04
Zp/tp/31/2024 Usługi praktycznego szkolenia lotniczego na śmigłowcach, z podziałem na zadania Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3 2024-05-20 15:03
Zp/pn/4/2024 Naprawa śmigieł wraz z regulatorami obrotów do samolotów DA-40, z podziałem na zadania Postępowanie unijne Części: 2 2024-05-16 08:22
Zp/tp/21/2024 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, z podziałem na zadania Postępowanie krajowe Części: 3, 4, 9, 12 2024-05-14 14:33
Zp/tp/24/2024 Dostawa materiałów papierniczych, papieru do ploterów, papieru do drukarni oraz pudeł archiwizacyjnych Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2024-05-10 14:56
Zp/tp/17/2024 Dostawa mebli Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-26 13:48
Zp/pn/4/2024 Naprawa śmigieł wraz z regulatorami obrotów do samolotów DA-40, z podziałem na zadania Postępowanie unijne Części: 1 2024-04-24 14:14
Zp/tp/12/2024 usługa kierowania lotami, z podziałem na zadania Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-03-22 12:11
Zp/tp/14/2024 Usługa medyczna Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3 2024-03-14 10:33
Zp/tp/15/2024 Sukcesywne dostawy napojów alkoholowych Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-13 11:45
Zp/tp/13/2024 Usługa przeprowadzenia praktycznego (na symulatorze ALX Alsim) szkolenia lotniczego z podchorążymi LAW z zakresu MCC na podstawie przepisów EASA PART.FCL.735.A według programu szkolenia zatwierdzonego przez Kierownika Odpowiedzialnego na potrzeby Sił Zbrojnych (LAW) Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-12 12:47
Zp/tp/1/2024 Zakup i wymiana 8 lamp do projektorów typu PD F12 systemu wizualizacji symulatora śmigłowca SW-4 „Puszczyk” Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-14 12:10
Zp/tp/180/2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-12 13:13
Zp/tp/184/2023 Usługa opróżniania i wyczyszczenia separatorów z podziałem na zadania Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-02-07 15:24
Zp/tp/182/2023 Zakup materiałów oraz środków chemicznych potrzebnych do utrzymania czystości w obiektach Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-08 13:03
Zp/tp/170/2023 Sukcesywne dostawy warzyw i owoców mrożonych, ryb oraz lodów Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-01-04 14:41
Zp/tp/186/2023 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-04 14:37
Zp/tp./71/2022 Dostawa samochodu osobowego Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-03 12:31
Zp/tp/172/2023 Dostawy świeżych wyrobów garmażeryjnych schłodzonych Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-02 14:40
Zp/tp/179/2023 Przeglądy 5-letnie obiektów budowlanych Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-28 09:44
Zp/tp/169/2023 Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego stanowiących materiał kategorii 3 oraz odpadów będących produktami spożywczymi przeterminowanymi lub nieprzydatnymi do spożycia – kod odpadu 16 03 80 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-21 13:13
Zp/tp/166/2023 Dostawa oscyloskopu Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-18 13:08
Zp/tp/165/2023 Dostawa komory licznika Geigera-Mullera typu B wraz z uchwytem Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-14 12:23
Zp/tp/174/2023 Dostawa platform BSP z akcesoriami Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-12 15:05
Zp/tp/175/2023 Zakup dostępu do elektronicznej platformy szkoleniowej LMS Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-12 14:05

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa