Sukcesywne dostawy części lotniczych do śmigłowców Guimbal Cabri G2 i Robinson R44

 • Numer postępowania Zp/pn/15/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-04-20 11:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-04-20 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-03-18
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-07-05
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-03-18 09:46 -
  icon ogłoszenie opublikowane 2022-OJS055-140767-pl.pdf 2022-03-18 09:46 0.13 MB
  icon SWZ_częsci smigłowiec — 13.03.pdf 2022-03-18 09:46 0.95 MB
  icon Zał. nr 1 do SWZ_Formularz oferty ostat..doc 2022-03-18 09:46 0.08 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Załączniki do SWZ załączniki do SWZ -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-05-09 13:38 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-04-20 13:18 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-10-17 13:06 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa