Dostawa energii elektrycznej

 • Numer postępowania Zp/pn/53/2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-12-21 11:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-12-21 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-11-19
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-02-17
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-11-19 14:29 -
  icon Zał. nr 1 do SWZ_Formularz oferty.doc 2021-11-19 14:29 0.13 MB
  icon ogłoszenie.pdf 2021-11-19 14:29 0.11 MB
  icon SWZ_energia.pdf 2021-11-19 14:29 0.83 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogłoszenie po zmianie.pdf 2021-11-24 10:47 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Załączniki do SWZ Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik nr 4 - Oświadczenie, Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia umowy, Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych -
  icon Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-12-21 13:04 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-12-28 15:00 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-12-21 13:03 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa