Świadczenie usługi hotelowej w Nowym Mieście nad Pilicą

 • Numer postępowania Zp/us/3/2021
 • Typ postępowania Usługi społeczne krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-03-26 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-03-26 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-03-18
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-04-22

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-03-18 13:34 -
  icon swz_hotele_2021_nowe_miasto_ostateczne.doc 2021-03-18 13:34 0.24 MB
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00019637/01.pdf 2021-03-18 13:34 -

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Numer części Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  1 Świadczenie usługi hotelowej w Nowym Mieście nad Pilicą 140 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Integralna część oferty – oświadczenie dotyczące treści SWZ - załącznik nr 1 Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do uzupełnienia załącznika nr 1 w przypadku kiedy nie zostanie on złożony razem z ofertą. W takim przypadku oferta zostanie odrzucona. -
  icon Załączniki od 2 do 5 do SWZ Załączniki: Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 4 – Wzór umowy Nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-03-26 14:18 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-04-06 13:43

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  # EN:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa