Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

[Zap/73/2022] Dostawa analizatora czystości paliw i analizatora zawodnienia paliw, z podziałem na zadania: zadanie 1: Dostawa analizatora czystości paliw – 2 zestawy. zadanie 2: Dostawa analizatora zawodnienia paliw – 2 zestawy. Lotnicza Akademia Wojskowa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-15 2022-12-21 10:00 --
Zap/39/2021 Dostawa 20 licencji systemu CATIA V5 w wersji edukacyjnej - ED2 – EDU – Academic Learn Package dla studentów biorących udział w projekcie nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00 pt. „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” Lotnicza Akademia Wojskowa Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-07-20 2021-07-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa