Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

Zap/39/2021 Dostawa 20 licencji systemu CATIA V5 w wersji edukacyjnej - ED2 – EDU – Academic Learn Package dla studentów biorących udział w projekcie nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00 pt. „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” Lotnicza Akademia Wojskowa Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-07-20 2021-07-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa